Pravidla

O projektu kuchynelidlu.cz

Projekt kuchynelidlu.cz vznikl pro Vás, naše zákazníky, aby Vám usnadnil vaření, pečení i nakupování surovin k němu potřebných.

Michelinský šéfkuchař Roman Paulus a slovenský šéfkuchař Marcel Ihnačák každý týden již od září 2013 vymýšlí nové originální recepty, které jsou pro Vás k dispozici ve formě videa na internetové stránce kuchynelidlu.cz. Markéta Krajčovičová doplnila kuchařské duo v březnu roku 2014.

Základní surovina receptů je vždy za levnější cenu a dostupná v našich prodejnách – nakoupíte levně a rychle.

Podrobný videonávod zajistí i začátečníkům připravení chutného pokrmu – uvaří každý bez rozdílu zkušeností.

Kuchaři s cukrářkou Vás také formou krátkých videí zasvěcují do gastronomického světa – přináší užitečné tipy a triky do kuchyně.

Pokud si nejste jistí chutí, surovinou, množstvím či budete mít jinou nejasnost, rádi Vám odpovíme na zanechaný vzkaz na sociálních sítích, YouTube nebo přes kontaktní formulář na https://informace-pro-zakazniky.lidl.cz/SelfServiceCZ/s/.

Obecná ustanovení

1. Provozovatelem webových stránek www.kuchynelidlu.cz (dále jen „webová stránka“) je společnost Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 26178541 (dále jen „provozovatel“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k této webové stránce.

2. Provozovatel tímto vydává tyto podmínky pro užívání webových stránek www.kuchynelidlu.cz (dále jen „podmínky“). Tyto webové stránky jsou bezplatně veřejně přípustné a jejich užívání je dobrovolné a řídí se těmito podmínkami. Provozovateli náleží veškerá práva k webovým stránkám, zejména práva vyplývající z licence dle autorského práva k obsahu těchto webových stránek, včetně grafického zpracování, jakýchkoliv obrazových a zvukových záznamů zde uvedených, textu a jejich designu, jakož i způsobu uspořádání příslušných souborů uvedených na těchto webových stránkách.

Vymezení pojmů

1. Uživatel – osoba starší 18 let, která užívá webové stránky popř. osoba, která je mladší 18 let, a to pouze za předpokladu, že má souhlas svého zákonného zástupce s užíváním webových stránek.

2. Registrovaný uživatel – uživatel, který splňuje podmínky uvedené v bodě 1. tohoto článku a který se zároveň zaregistroval na webových stránkách prostřednictvím:

a) modulu plug-in na Facebooku – registrace prostřednictvím webových stránek Facebook, které jsou vzájemně propojené s registrací na webových stránkách, kde dojde ke stažení údajů uživatele, které jsou dostupné na stránkách Facebook, zejména jméno uživatele, e-mailová adresa uživatele a profilová fotografie uživatele;

b) přímého uvedení jména uživatele, e-mailové adresy uživatele a hesla uživatele na webových stránkách.

Provozovatel je v tomto případě oprávněn změnit rozsah požadovaných údajů potřebných k registraci uživatele, kdykoliv během příslušné registrace.

3. Webové stránky www.kuchynelidlu.cz – webové stránky provozované provozovatelem, prostřednictvím kterých dochází k:

4. Účet – místo, přidělené uživateli po přihlášení, prostřednictvím kterého uživatel může používat vybrané funkce webových stránek. Součástí účtu je profil „moje kuchyně“.

5. Profil „moje kuchyně“ – stránka, která je zpřístupněná uživateli po přihlášení na webové stránce, a která obsahuje informace založené na statistických údajích o uživateli na webových stránkách, využívané provozovatelem v souladu s těmito podmínkami.

6. Komentáře – veškeré komentáře uživatelů, které jsou přidávané na webové stránky pomocí speciálního formuláře.

7. Práva k webovým stránkám – veškerá práva duševního vlastnictví, týkající se zejména:

Technické podmínky užívání webových stránek

1. Pro užívání webových stránek je nezbytné, aby uživatel:

a) měl pro zajištění co nejlepší funkčnosti webových stránek k dispozici nejnovější verzi internetových prohlížečů MSIE, Firefox, Opera, Chrome;

b) souhlasil s použitím souborů Cookies;

c) měl vlastní e-mailový účet popř., rovněž i účet na stránkách Facebook;

d) měl povoleno spouštění skriptu javascript;

e) měl instalovaný flash player 10 nebo novější verzi;

2. V případě užití nestandardních technických řešení, nemusí být webové stránky uživateli přístupné.

Způsob užívání webových stránek

1. Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat v rámci užívání těchto webových stránek veškeré příslušné právní předpisy České republiky a rovněž podmínky pro užívání webových stránek a nebude poškozovat dobré jméno provozovatele a ani ostatní uživatele. Uživatel se dále v souladu s podmínkami zavazuje:

Podmínky užívání účtu

1. Registrací na webových stránkách uživatel:

a) potvrzuje, že je si vědom toho, že vytvoření a používání účtu na webových stránkách je zcela dobrovolné a bezplatné;

b) souhlasí se zpracováváním osobních údajů, které jsou zpřístupněny provozovateli prostřednictvím registračního formuláře;

c) souhlasí s použitím své podobizny, umístěné na webových stránkách, a to za účelem poskytování dalších služeb provozovatelem na webových stránkách;

d) souhlasí se zasíláním systémových zpráv provozovatele (zprávy o případných změnách provedených na webových stránkách, zprávy ohledně technických závad webových stránek popř. zprávy o odstávkách webových stránek), a to na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl při registraci;

e) potvrzuje, že údaje obsažené v registračním formuláři neporušují žádným způsobem práva třetích osob.

2. K registraci dochází vždy vytvořením příslušného účtu uživatele v souladu s těmito podmínkami, a to na dobu neurčitou.

3. Údaje uživatele mohou být provozovatelem ověřeny, zda jsou skutečně správné. Správce může v souvislosti s tímto ověřením pravosti údajů požadovat od uživatele předložení dalších prohlášení, než ta, která jsou uvedená v těchto podmínkách.

4. Provozovatel je dále oprávněn zrušit popř. zablokovat účet uživatele, a to v případě, že:

a) účet uživatele nebyl aktivní během posledních dvanácti (12) měsíců;

b) jednání uživatele způsobuje ohrožení řádné funkčnosti webových stránek, v tomto případě je provozovatel dále oprávněn přijmout potřebná opatření k nápravě vzniklé škody;

c) uživatel porušuje podmínky;

d) uživatel porušuje právní předpisy České republiky a dobré mravy.

5. Uživatel je oprávněn zrušit kdykoliv svůj účet u provozovatele, a to prostřednictvím možnosti "smazat účet" ve svém vlastním profilu "moje kuchyně". 

Reklamace

1. Uživatel je oprávněn reklamovat u provozovatele funkčnost webových stránek a to e-mailem ve formě vyplněného kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách.

2. V tomto případě je provozovat oprávněn zasahovat do účtu uživatele za účelem odstraněn případných nedostatků popř. technických závad, které se týkají správné funkčnosti účtu uživatele nebo webových stránek.

Omezení odpovědnosti provozovatele

1. Obsah internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel není zodpovědný za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto webových stránkách s výjimkou těchto podmínek nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech stanoveno jinak.

2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv provádět změny informací na těchto webových stránkách, a to bez předchozího upozornění.

3. Provozovatel není zodpovědný za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

4. Provozovatel není rovněž zodpovědný za jakoukoliv reklamu či marketingovou podporu prováděnou třetím subjektem prostřednictvím webových stránek.

5. Provozovatel není dále zodpovědný za obsah ostatních webových stránek, které patří třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek.

6. Provozovatel není zodpovědný za nefunkčnost webových stránek, jejichž příčinou je:

a) porucha hardwaru;

b) nepravidelná konfigurace hardwaru, prohlížečů, operačních systémů uživatele;

c) protiprávní jednání uživatele;

d) vyšší moc.

7. Provozovatel není dále zodpovědný:

a) za používání webových stránek během technických odstávek, v tomto případě provozovatel není povinen informovat uživatele o aktuální nebo plánované technické odstávce;

b) za komentáře popř. příspěvky uživatelů umístěné na webových stránkách, přičemž je provozovatel oprávněn tyto komentáře popř., příspěvky v případě potřeby kontrolovat, upravovat, popř. odstraňovat bez předchozího upozornění uživatele;

c) za jednání třetích osob, které není v souladu s podmínkami;

d) za případné nároky třetích osob, které vyplývají se zobrazením jejich podobizny nebo komentářů či příspěvku umístěných uživatelem bez jejich vědomí či souhlasu;

Závěrečná ustanovení

1. Podmínky jsou uživateli zpřístupněny na webových stránkách samotných a rovněž v sídle provozovatele.

2. Před samotným užíváním webových stránek je uživatel povinen se seznámit se zněním podmínek. Užíváním webových stránek uživatel vyjadřuje svůj souhlas s dodržováním podmínek. V případě, že osoba nesouhlasí s aktuálním zněním podmínek, není v tomto případě oprávněna používat webové stránky.

3. Provozovatel je oprávněn podmínky kdykoliv jednostranně změnit a to bez udání důvodů.

4. V případě, že dojde ke změně znění podmínek, provozovatel tuto skutečnost oznámí uživatelům informací umístěnou na webových stránkách.

5. Pokud uživatel nebude souhlasit s novým zněním podmínek, je oprávněn zrušit svůj účet.

6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit provoz webových stránek a to bez udání důvodů.

7. Tyto podmínky je oprávněn měnit popř. doplňovat pouze provozovatel.

8. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem.

9. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách.

NENECHTE SI UJÍT NOVÉ RECEPTY ROMANA PAULUSE, PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NAŠEHO NEWSLETTERU

Pravidelná dávka inspirace, tipů a triků i upozornění na zajímavé články v Magazínu Kuchyně Lidlu přímo do vaší e-mailové schránky.