Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webové stránky www.kuchynelidlu.cz

(verze 1.1; aktualizováno 5.2.2024)

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku www.kuchynelidlu.cz. Následující Prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní mohou být přiřazeny. Právní předpisy na ochranu osobních údajů jsou představovány zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Návštěva našich webových stránek

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a dočasnému ukládání následujících údajů:

na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů. Pokud popsané zpracování slouží k přípravě smlouvy, právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemci/kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje pro nás, při shora uvedených zpracováních, zpracovávají také smluvní zpracovatelé z odvětví IT hostingu, tvorby a správy webové stránky a IT podpory. Každého z nich pečlivě vybíráme, auditujeme a tito zpracovatelé jsou rovněž smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.

Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:

Údaje se ukládají maximálně na dobu 28 dnů a poté jsou automaticky smazány.

2. Uživatelský účet na internetové stránce www.kuchynelidlu.cz

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Na naší webové stránce nabízíme možnost vytvořit si uživatelský účet, prostřednictvím kterého můžete mj. nastavovat Vaše preference, zobrazit a upravit Vaše osobní údaje v tomto účtu, označovat své oblíbené recepty a články, hodnotit recepty a nechat si zaslat nákupní seznam. Pro účely uživatelského účtu zpracováváme Vaše jméno, e-mailovou adresu, heslo, Vaše uložené oblíbené recepty a články, případné též údaj o Vašem pohlaví a datu narození, pokud je dobrovolně vložíte.

Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je nezbytnost plnění smlouvy ohledně uživatelského účtu, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a u nepovinných údajů náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající ve zlepšování služeb zákazníkům.

Příjemci/kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje pro nás, při shora uvedených zpracováních, zpracovávají také smluvní zpracovatelé z odvětví IT hostingu, tvorby a správy webové stránky a IT podpory. Každého z nich pečlivě vybíráme, auditujeme a tito zpracovatelé jsou rovněž smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.

Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu. Vymazání Vašeho uživatelského účtu můžete kdykoliv požadovat např. prostřednictvím zákaznického servisu zde.

3. Zasílání newsletterů

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Na naší webové stránce Vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Pokud budete souhlasit s odběrem našeho newsletteru, použijeme Vaši e-mailovou adresu k zasílání informací o novinkách z kuchyně Lidlu a dalších souvisejících informací, včetně informací o výrobcích, akcích, hrách o ceny a o novinkách v kuchyni Lidlu či na pobočkách Lidlu. Vaši e-mailovou adresu ukládáme a zpracováváme za účelem zasílání newsletteru.

Pokud jste při přihlášení souhlasili se zasíláním newsletteru, pro optimalizaci naší nabídky pro příjemce vyhodnocujeme, jaký obsah je pro naše odběratele zajímavý. K tomu jsou evidovány a vyhodnocovány například hodnoty otevření určitého obsahu nebo to, na jaké položky zákazník v newsletteru klikne.

Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Abychom se ujistili, že při vkládání e-mailové adresy nedošlo k žádným chybám, používáme tzv. postup Double-Opt-In: po zadání Vaší e-mailové adresy v poli registrace Vám na ni zašleme odkaz k potvrzení. Až po kliknutí na tento potvrzovací odkaz bude Vaše e-mailová adresa přidána do našeho rozdělovníku pro zasílání newsletterů.

Váš souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, a to například tak, že se na naší webové stránce odhlásíte z přijmu newsletterů. Odkaz na odhlášení najdete na konci každého newsletteru, případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím dále uvedených kontaktních údajů. Pokud se odhlásíte, budeme Váš souhlas považovat za odvolaný a příslušné osobní údaje o uživatelském chování vymažeme.

Příjemci/kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje pro nás, při shora uvedených zpracováních, zpracovávají také smluvní zpracovatelé z odvětví IT hostingu, tvorby a správy webové stránky a IT podpory. Každého z nich pečlivě vybíráme, auditujeme a tito zpracovatelé jsou rovněž smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.

Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:

Pokud odvoláte souhlas se zasíláním newsletteru společnosti Lidl, bude Vaše e-mailová adresa odstraněna z příslušného rozdělovníku pro zasílání newsletterů.

4. Hodnocení receptů

Pokud máte uživatelský účet, je Vám k dispozici funkce hodnocení receptů.

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Máte možnost na této webové stránce hodnotit jednotlivé recepty. Hodnocení je anonymní, na webové stránce se zobrazuje bez vazby na konkrétní osoby, avšak údaj o hodnocení ukládáme a přiřazujeme k Vašemu uživatelskému účtu.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů v rámci hodnocení receptů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Lidl vyplývá ze zájmu zpřístupnit zákazníkům rozšířené funkce zákaznického účtu a zamezit opakovanému hodnocení jednoho receptu stejným zákazníkem.

Příjemci/kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje pro nás, při shora uvedených zpracováních, zpracovávají také smluvní zpracovatelé z odvětví IT hostingu, tvorby a správy webové stránky a IT podpory. Každého z nich pečlivě vybíráme, auditujeme a tito zpracovatelé jsou rovněž smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.

Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:

Vaše osobní údaje v souvislosti s hodnocením receptů budeme uchovávat po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu. Vymazání Vašeho uživatelského účtu můžete kdykoliv požadovat např. prostřednictvím zákaznického servisu zde.

5. Zasílání receptu a nákupního seznamu

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Pokud jste přihlášeni do uživatelského účtu, je Vám k dispozici funkce vytvoření a zaslání nákupního seznamu a zaslání receptu na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Lidl vyplývá ze zájmu zpřístupnit zákazníkům rozšířené funkce zákaznického účtu a umožnit zákazníkům sdílení a rychlý přístup k nákupnímu seznamu a receptu prostřednictvím e-mailové schránky.

Příjemci/kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje pro nás, při shora uvedených zpracováních, zpracovávají také smluvní zpracovatelé z odvětví IT hostingu, tvorby a správy webové stránky a IT podpory. Každého z nich pečlivě vybíráme, auditujeme a tito zpracovatelé jsou rovněž smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.

Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:

Údaje se ukládají maximálně na dobu 28 dnů a poté jsou automaticky smazány.

6. Používání souborů cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

My, Lidl Česká republika, s.r.o., sídlem Nárožní 1359/11, 15800 Praha 5, jsme správcem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním takzvaných cookies a dalších obdobných technologií pro zpracování údajů o užívání na všech webových stránkách www.kuchynelidlu.cz.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) vždy, když navštívíte naše webové stránky. Soubory cookies nezpůsobují ve Vašem koncovém zařízení škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.

Kromě cookies používáme též jiné technologie jako jsou například trackovací pixely či serverové (server-to-server) trackovací technologie. Jedná se o nástroje, které umožňuji sledovat uživatele našich webových stránek pomocí jiných technologických řešení, než jsou cookies (například umístění pixelu na webové stránce či generování jedinečného identifikátoru). I ve vztahu k těmto nástrojům přistupujeme stejně jako ke cookies a veškeré zde uvedené informace se použijí obdobně.

Používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání slouží podle kategorií cookies, případně jiné technologie, k následujícím účelům:

Informační přehled k používaným cookie souborům a jiným technologiím, účelu zpracování, době uložení a zapojeným poskytovatelům naleznete v našem Seznamu aktuálně používaných cookies.

Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají především následující typy osobních údajů:

Technicky nutné:

Preferenční:

Statistické:

Marketingové:

Tato webová stránka používá funkci „Google Signals“ k rozšíření statistických zpráv vytvářených pomocí Google Analytics, aby zahrnovaly hodnocení toku návštěvníků napříč zařízeními. Google Signals se vztahují pouze na uživatele, kteří jsou při relaci přihlášeni do účtu Google a aktivovali funkci personalizované reklamy v účtu Google. Google Signals nám neposkytuje žádné podrobné informace o konkrétních jedincích nebo metody, jak unikátně identifikovat Vás nebo zařízení, které užíváte. Od Google získáváme jen všeobecné demografické informace (pohlaví, věková skupina), možné zájmy, a případně informace o tom, zda byl navštíven kamenný obchod Lidl. Pokud si přejete tuto funkci pro sebe deaktivovat, můžete tak učinit ve Vašem účtu Google. Více informací o možnostech nastavení v rámci nastavení reklamy Google můžete zjistit ZDE. Více informací o Google Signals můžete získat ZDE.

Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookie je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože máme oprávněný zájem na bezproblémovém fungování našich webových stránek.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat / upravit s účinkem do budoucna, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Jednoduše klikněte sem a proveďte Vaši volbu. Odstraněním příslušného zaškrtnutí odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.

Příjemci/kategorie příjemců:

Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito zpracovávají Vaše údaje pro nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.

Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:

Dobu uložení můžete zjistit v našem seznamu aktuálně používaných cookies . Pokud je ve sloupci „Vypršení“ uveden údaj „Persistent“, je cookie uložena trvale až do odvolání příslušného souhlasu. Je-li ve sloupci „Vypršení“ uveden údaj „Session“, je cookie uložena jen do ukončení příslušné relace nebo zavření prohlížeče.

7. Sociální plug-iny

Na této webové stránce je používán sociální plugin sítě Facebook (která je spravována společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) a sociální sítě Twitter/X (která je spravována společností Twitter International Unlimited Company One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko) Tento plugin Vám umožňuje zejména sdílet obsah webové stránky s Vašimi kontakty na této síti. Na základě připojení získají poskytovatelé těchto sítí informaci, že byla z Vaší IP adresy otevřena odpovídající webová stránka naší internetové nabídky. Pokud jste přihlášeni k sociální síti, mohou mimo to poskytovatelé sítě přiřadit Vaši návštěvu naší webové stránky k vašemu účtu na této síti.

Společnosti Lidl nemá k souvisejícímu zpracování osobních údajů bližší informace a plně za takové zpracování Vašich osobních údajů odpovídá provozovatel sociální sítě. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím sítě se můžete dozvědět na jejích webových stránkách.

8. Odkazy na jiné webové stránky

Na našich webových stránkách www.kuchynelidlu.cz mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro naše webové stránky. V případě využívání jiných webových stránek se zpracování Vašich osobních údajů řídí poučeními o ochraně údajů na odkazovaných stránkách. Za cizí obsah, který je v rámci těchto odkazů dostupný, nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah, jakož i za škody, které vzniknou využíváním nebo nevyužíváním informací ručí sám poskytovatel odkazované webové stránky.

9. Vložený obsah třetích stran

Do naší online nabídky receptů jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena na adrese http://www.YouTube.com a která lze přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechny jsou integrovány v „režimu rozšířené ochrany údajů“, tzn., že YouTube nebudou předávány žádné Vaše údaje, pokud si nebudete videa přehrávat. Údaje budou předávány pouze při přehrávání videa. Tento přenos údajů nemůžeme nijak ovlivnit.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů na YouTube naleznete v prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také další informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/.

10. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Přehled

Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR

V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména informace:

Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

Právo na opravu podle čl. 16 GDPR

V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování Vám můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR

Náleží Vám právo, abychom, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud bude dán některý z následujících důvodů:

Pokud jsme Vaše osobní údaje někomu zpřístupnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR

Náleží Vám právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

Právo na přenositelnost podle čl. 20 GDPR

Náleží Vám právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a které jste nám sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné.

Obecné právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR

V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Obecné právo vznést námitku platí pro veškeré případy zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, jsme povinni vyhovět takové obecné námitce, pokud pro to uvedete závažné oprávněné důvody, například možné ohrožení zdraví nebo života. Dále máte možnost obrátit se na příslušný dozorový úřad nebo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Česká republika s.r.o.

Právo podat stížnost dozorovému orgánu podle čl. 77 GDPR

Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

11. Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů společností Lidl Česká republika s.r.o, sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, („Správce“) na webové stránce www.kuchynelidlu.cz.

Správce Vašich osobních údajů můžete kontaktovat na výše uvedené adrese či prostřednictvím zákaznického servisu Lidlu na https://www.lidl.cz/kontakt.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat na výše uvedené adrese, a to k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

NENECHTE SI UJÍT NOVÉ RECEPTY ROMANA PAULUSE, PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NAŠEHO NEWSLETTERU

Pravidelná dávka inspirace, tipů a triků i upozornění na zajímavé články v Magazínu Kuchyně Lidlu přímo do vaší e-mailové schránky.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU